Persoonlijkheid

Persoonlijkheidstype INTP: De Logicus

De Logicus is iemand die van nature beschikt over de eigenschappen: introvert, intuïtief, denkend vermogen, onderzoekend vermogen. Hij is analytisch, net zoals de Bevelhebber, de Architect en de Debater.

Logici staan bekend om hun onorthodoxe kijk op zaken. Door hun opvallende creatieve manier van denken zijn ze in staat oplossingen te vinden die anderen doorgaans over het hoofd zien.

Persoonlijkheidstype INTP De Logicus
© Pixabay.com

De Logica-persoonlijkheid gedijt niet goed in een eentonige werkomgeving. Hoe anders is dat als ze carrière kunnen maken in een baan waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen. Dan is er geen houden meer aan en blinken ze uit met hun tomeloze energie, die maar niet op lijkt te raken.

Logici hebben de aanleg om alle problemen, ook die op emotioneel vlak, op een wetenschappelijke manier te benaderen. Dit botst nog weleens met mensen in hun omgeving die meer op gevoel varen.
De grootste valkuil voor een Logicus is faalangst. De neiging om alles te overdenken kan doorslaan in onredelijke twijfel wat de Logicus terug laat deinzen. Dit is dan ook tegelijkertijd de grootste winst die een Logicus kan behalen. Het stoppen met denken en twijfelen om vol overgave zijn of haar plannen te verwezenlijken.

Sterke en zwakke punten

Ze blinken uit met hun analyserend en abstracte denkvermogen. Ze zijn fantasierijk en origineel, open minded, enthousiast, objectief, eerlijk en recht-voor-zijn-raap.
Langs de andere kant zijn ze ook gereserveerd en op zichzelf, ongevoelig en verstrooid wanneer ze helemaal in beslag zijn genomen door iets. Ze kunnen minachtend zijn tegen mensen die een theorie niet snappen zoals zij dat kunnen. Ze hebben een hekel aan regels en richtlijnen en zijn besluiteloos door altijd een nog betere optie te zoeken.

Relaties en vriendschappen

Logici zijn sapio-sexueel. Ze voelen zich aangetrokken tot intelligente mensen met wie ze oeverloos kunnen praten en lachen over diepgaande onderwerpen. Toch zijn ze moeilijk in staat om een liefdespartner te vinden. Hun faalangst voedt de angst om afgewezen te worden door een potentiele partner. Dit versterkt hun gereserveerdheid en afwachtende houding.
Ze laten de eerste stap dan ook graag over aan de andere partij.
Eenmaal in een relatie vallen ze op door hun trouw en loyaliteit. Grootste valkuil is de sleur in een relatie die een Logicus onbewust met zich meebrengt. Er schuilt geen romanticus in de Logicus en dat kan de partner van de Logicus nog wel eens irriteren. Door hun gebrek aan empathisch vermogen merken ze de emotionele behoeftes van hun partner niet gauw op.
Desalniettemin zijn Logici door hun trouw en creatieve intelligentie een verrijking voor de juiste levenspartner. In het meest gunstigste geval is die levenspartner net zoals de Logicus zeer intuïtief.

Persoonlijkheidstype INTP De Logicu
© Pixabay.com

Vriendschappen met Logici komen nauwelijks voor als er geen gezamenlijke interesse bestaat waarbij op intellectueel niveau kan worden gediscussieerd. Vriendschappen zijn gebaseerd, hoe verrassend, op logica en niet op sentiment. Vriendschappen worden aangegaan met andere mensen die evenals zijzelf in het bezit van een groot analyserend vermogen. De Logicus waardeert zijn vrienden om hun denkvermogen, niet om hun maatschappelijke status of bezittingen. Mensen met een lage maatschappelijke status maar goed en gezond denkvermogen, kunnen desondanks rekenen op de eeuwige vriendschap van de Logicus.

Carrière

De Logicus voelt zich thuis in een werkomgeving waar hij zelfstandig en onafhankelijk kan werken. Door deze eigenschappen en hun excentrieke stijl, worstelen ze nog wel eens om een baan vast te houden. En dat is jammer, want de Logicus heeft een organisatie veel te bieden met zijn creativiteit en uitmuntende denkvermogen.
Logici vind je voornamelijk onder de abstracte wetenschappers zoals wiskundigen of natuurkundigen. Hun aangeboren drijfveer om het beste overal uit te halen en hun analyserend-probleem oplossend vermogen laat hun dikwijls baanbrekende ontdekkingen doen binnen de kaders van de wetenschap.
Om goed uit de verf te komen, is de Logicus gebaat bij een platte organisatie waar hij veel vrijheid geniet om zijn creativiteit in kwijt te kunnen. Je zal de Logicus doorgaans niet in het leger vinden. Zelfs niet als men het hem zou verplichten. De Logicus is pienter genoeg om iets te verzinnen waardoor hij permanent wordt uitgesloten van zijn diensttijd.
Logici die niet in de wetenschap terecht zijn gekomen vinden dikwijls hun heil in het bedrijfsleven als data-analist. Dit doen ze dan ook met veel succes en plezier doordat hun brein continu wordt uitgedaagd om het patroon in al die te verwerken cijfers te ontdekken.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *