Persoonlijkheidstype ENFP De Campagnevoerder

Persoonlijkheidstype ENFP: De Campagnevoerder

De Myers-Briggs Type Indicator helpt je op weg meer over jezelf te verkennen. Er komen maar liefst 16 persoonlijkheidstypes aan bod. Hieronder geven we je meer uitleg omtrent het ENFP-persoonlijkheidstype – de zogenaamde “campagnevoerder”. ENFP staat voor Extraverted, iNtuition, Feeling en Perceiving. Het type maakt deel uit van de Diplomaten-groep, net zoals de Protagonist, de …

Persoonlijkheidstype ESTP De Ondernemer

Persoonlijkheidstype ESTP: De Ondernemer

De ESTP persoonlijkheid wordt ook wel entrepeneur (ondernemer) genoemd. Mensen met dit type persoonlijkheid kunnen goed observeren, zijn extravert en hebben een scherp denkvermogen. ESTP personen buiten graag alle mogelijkheden in het leven uit, zowel in de interactie met anderen als in persoonlijke situaties. De vertaling ondernemer moet letterlijk genomen worden. Een ESTP persoon doet …

Persoonlijkheidstype INFJ De Advocaat

Persoonlijkheidstype INFJ: De Advocaat

Het “Advocaat”-persoonlijkheidstype oftewel INFJ is het meest zeldzame persoonlijkheidstype. Dit type is introvert (Introvert), intuïtief (Intuitive), gevoelsmatig (Feeling) en oordelend (Judging). Deze mensen vertrekken dus heel sterk vanuit hun innerlijke en intuïtieve belevingswereld. Ze komen op voor wat rechtvaardig is en doen er alles aan om van de wereld een betere plaats te maken. Ondanks …